Koruyucu Bakım

Periyodik Bakımı ihmal edilen ya da İklimSA standartlarından uzak olarak bakımı özensiz yapılan klimalarda;

  • Öngörülemeyen arızalar ve çalışmada kesintiler yaşanabilir.
  • Ürün ve bileşenlerinin ömrü kısalır.
  • Kirlilikle tıkanan drenaj hattı ve gider çıkışları, iç ya da dış ünitede istenmeyen su akıntılarına neden olabilir.
  • Bakım düşüncesiyle kullanılabilen bazı kimyasallar, ürünün alüminyum fin ömrünü kısaltabilir, panel renklerinde ve yüzeyinde deformasyona neden olabilir. Asit yoğunluğu yüksek kimyasal, çevreye büyük oranda zarar verir.
  • Drenaj tavasında ve ısı değiştiricilerde biriken su ve yüksek nem, bakteri ve küf sporlarının üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu durum alerjik hastalıkları tetikler; ortama kötü kokuların yayılmasına neden olur.
Bir sezon bakım yapılmayan klimada;
  • Çalışma süresi uzar.
  • Kompresörde çekilen akım, artar.
Bu durum, enerji sarfiyatının önemli oranda artmasına neden olur.

Bakım, yalnızca bir temizlik ve dezenfeksiyon olarak görülmemelidir. Aynı zamanda alınan ölçümlerin, sadece “yetkili” olan servis tarafından bilinebilecek kriterlere göre analiz edilmesini kapsar. Koruyucu bakım hizmeti, öngörüde bulunularak kullanıcı konfor düzeyini yükseltir, ürün ömrünü uzatır.

İklimsa standartlarında yetkili servis tarafından yapılan koruyucu bakımlar, sağladığı enerji tasarrufu ile çoğu kez bakım ücretini tek başına telafi eder.